Informacje na temat Kursów Mistrzowskich w Bałoszycach znajdą Państwo na stronie: www.liszewskifoundation.com
Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 509 69 57 97

 

O Stowarzyszeniu.                                                                                                                                                                                                                                                     Celem Stowarzyszenia jest: wspieranie i organizacja inicjatyw w zakresie edukacji, kultury i sztuki; współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi; kształtowanie postaw prokulturalnych wśród lokalnej społeczności; zwiększanie dostępności do kultury i edukacji; wspieranie twórców kultury; promocja kultury polskiej w kraju i za granicą; działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie swe cele realizuje w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.                                                                                                                                                                                                          Od roku 2017 Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Poznańską Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną II st. im.M.Karłowicza w Poznaniu mieszczącą się przy ulicy Solnej 12.

Informacje o kursach, konkursach i innych bieżących przedsięwzięciach znajdują się w zakładce "aktualności".