Archiwum » Międzynarodowy Kurs Mistrzowski, Bałoszyce 11-18.02.2018

 

Zapraszamy flecistów, skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów na Międzynarodowy Kurs Mistrzowski, który odbędzie się w Bałoszycach w dniach

 

11-18.02.2018.

 

Zajęcia prowadzić będą wybitni pedagodzy:

 

Karina Gidaszewska – skrzypce

 

Łukasz Błaszczyk – skrzypce

 

Mariusz Derewecki – skrzypce

 

Bartosz Bryła – skrzypce

 

Katarzyna Duda – skrzypce

 

Jadwiga Kotnowska – flet

 

Agata Jarecka – wiolonczela

 

Dominik Połoński – wiolonczela

 

Elżbieta Mrożek-Loska – altówka

 

Kamil Babka – altówka

 

Marek Romanowski – kontrabas

 

Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych, studentów i absolwentów akademii muzycznych. Koszt czynnego uczestnictwa w kursie wynosi 1400 zł. Koszt biernego uczestnictwa – 600 zł. Karta zgłoszenia oraz regulamin Kursu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia im. Jadwigi Kaliszewskiej: www.stowarzyszeniekaliszewskiej.pl

 

Kontakt: kursy.stowarzyszenie@op.pl;