Międzynarodowy Kurs Mistrzowski w Bałoszycach 1 – 8 lipca 2019 oraz 12 -19 sierpnia 2019

Zapraszamy flecistów, skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów na Międzynarodowy Kurs Mistrzowski, który odbędzie się w Bałoszycach

Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych, studentów i absolwentów akademii muzycznych. Koszt czynnego uczestnictwa w kursie wynosi 1500 zł. Koszt biernego uczestnictwa – 640 zł. Karty zgłoszenia oraz regulamin Kursu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia im. Jadwigi Kaliszewskiej: www.stowarzyszeniekaliszewskiej.pl

Kontakt: [email protected];

Terminy i profesorowie:

1-8.07.2019

Profesorowie:

Antoni Wierzbiński – flet

Karina Gidaszewska – skrzypce

Bartosz Bryła – skrzypce

Katarzyna Duda – skrzypce

Magdalena Kling – Fender – skrzypce

Mariusz Derewecki – skrzypce

Adam Mokrus – skrzypce

Elżbieta Mrożek – Loska – altówka

Kamil Babka – altówka

Michał Styczyński – altówka

Agata Jarecka – wiolonczela

Robert Fender – wiolonczela

12-19.08.2019

Profesorowie:

Jadwiga Kotnowska – flet

Karina Gidaszewska – skrzypce

Bartosz Bryła – skrzypce

Katarzyna Duda – skrzypce