MIĘDZYNARODOWY KURS MISTRZOWSKI Bałoszyce 10-17.02.2019

Zapraszamy skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów na Międzynarodowy Kurs Mistrzowski, który odbędzie się w Bałoszycach w terminie

10-17.02.2019

Profesorowie:

Karina Gidaszewska – skrzypce

Bartosz Bryła – skrzypce

Katarzyna Duda – skrzypce

Ludwika Maja Tomaszewska – skrzypce

Łukasz Błaszczyk – skrzypce

Mariusz Derewecki – skrzypce

Adam Mokrus – skrzypce

Agata Jarecka – wiolonczela

Dorota Stanisławska – altówka

Elżbieta Mrożek – Loska – altówka

Kamil Babka – altówka

Marek Romanowski – kontrabas

Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych, studentów i absolwentów akademii muzycznych. Koszt czynnego uczestnictwa w kursie wynosi 1500 zł. Koszt biernego uczestnictwa – 640 zł. Karty zgłoszenia oraz regulamin Kursu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia im. Jadwigi Kaliszewskiej: www.stowarzyszeniekaliszewskiej.pl

Kontakt: [email protected];