KURS MISTRZOWSKI W BAŁOSZYCACH 1 – 7 LIPCA 2018, 15 – 22 SIERPNIA 2018 Kontakt [email protected] lub telefonicznie 509695797

Zapraszamy flecistów, skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów i pianistów na Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie, które odbędą się w Bałoszycach w następujących terminach:

1-7.07.2018:

Profesorowie:

Karina Gidaszewska – skrzypce

Bartosz Bryła – skrzypce

Katarzyna Duda – skrzypce

Adam Mokrus – skrzypce

Jadwiga Kotnowska – flet

Agata Jarecka – wiolonczela

Elżbieta Mrożek – Loska – altówka

Kamil Babka – altówka

15-22.08.2018:

Profesorowie:

Karina Gidaszewska – skrzypce

Bartosz Bryła – skrzypce

Ludwika Maja Tomaszewska – skrzypce

Katarzyna Duda – skrzypce

Jadwiga Kotnowska – flet

Łukasz Błaszczyk – skrzypce

Mariusz Derewecki – skrzypce

Marek Romanowski – kontrabas

Hanna Holeksa – fortepian

Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych, studentów i absolwentów akademii muzycznych. Koszt czynnego uczestnictwa w kursie wynosi: w terminie 1-7 lipca 2018 – 1250 zł; w terminie 15-22 sierpnia 2018 – 1400 zł. Koszt biernego uczestnictwa – 600 zł. Karty zgłoszenia oraz regulamin Kursu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia im. Jadwigi Kaliszewskiej: www.stowarzyszeniekaliszewskiej.pl

Kontakt: [email protected];