MIĘDZYNARODOWY KURS MUZYCZNY W BAŁOSZYCACH 9-16.07.2017

Zapraszamy flecistów, skrzypków, altowiolistów i wiolonczelistów na

Międzynarodowy Kurs Mistrzowski, który odbędzie się w Bałoszycach w dniach

9-16.07.2017.

Zajęcia prowadzić będą wybitni pedagodzy:

Karina Gidaszewska – skrzypce

Agata Jarecka – wiolonczela

Jadwiga Kotnowska – flet

Bartosz Bryła – skrzypce

Katarzyna Duda – skrzypce

Elżbieta Mrożek-Loska – altówka

Kamil Babka – altówka

Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych, studentów i absolwentów akademii muzycznych. Koszt czynnego uczestnictwa w kursie wynosi 1400 zł. Koszt biernego uczestnictwa – 600 zł. Karta zgłoszenia oraz regulamin Kursu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia im. Jadwigi Kaliszewskiej: www.stowarzyszeniekaliszewskiej.pl Kontakt: [email protected];