KURS MISTRZOWSKI W BAŁOSZYCACH 4 – 11. 11. 2017

Zapraszamy skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i oboistów na Kurs
Mistrzowski Koncertmistrzów i Liderów orkiestry SINFONIA VARSOVIA, który
odbędzie się w Pałacu w Bałoszycach, w dniach 4-11.11.2017.
Zajęcia prowadzić będą wybitni pedagodzy:
dr hab. JAKUB HAUFA – Koncertmistrz Orkiestry Sinfonia Varsovia, Profesor
Nadzwyczajny Akademii Muzycznej w Poznaniu
dr KATARZYNA BUDNIK – GAŁĄZKA – Lider grupy altówek Orkiestry
Sinfonia Varsovia, Uniwersytet Muzyczny im. F.Chopina w Warszawie
MARCEL MARKOWSKI – Lider grupy wiolonczel Orkiestry Sinfonia Varsovia
dr hab. ARKADIUSZ KRUPA – pierwszy oboista Orkiestry Sinfonia Varsovia,
Uniwersytet Muzyczny im. F.Chopina w Warszawie
Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych, studentów i absolwentów
akademii muzycznych.
Koszt czynnego uczestnictwa w kursie wynosi 1400 zł. Koszt biernego uczestnictwa
– 600 zł. Karta zgłoszenia oraz regulamin Kursu znajdują się na stronie internetowej
Stowarzyszenia im. Jadwigi Kaliszewskiej: www.stowarzyszeniekaliszewskiej.pl
Kontakt: [email protected]