II OGÓLNOPOLSKI KONKURS SKRZYPCOWY IM. JADWIGI KALISZEWSKIEJ 9-12.12.2017 POZNAŃ

Jury II Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. Jadwigi Kaliszewskiej:

prof. dr hab. Mariusz Derewecki – przewodniczący

dr Karina Gidaszewska

dr hab. prof. AM Łukasz Błaszczyk

mgr Mateusz Smól