Międzynarodowy Kurs Mistrzowski, Bałoszyce 11-18.02.2018

Zapraszamy flecistów, skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów na Międzynarodowy Kurs Mistrzowski, który odbędzie się w Bałoszycach w dniach

11-18.02.2018.

Zajęcia prowadzić będą wybitni pedagodzy:

Karina Gidaszewska – skrzypce

Łukasz Błaszczyk – skrzypce

Mariusz Derewecki – skrzypce

Bartosz Bryła – skrzypce

Katarzyna Duda – skrzypce

Jadwiga Kotnowska – flet

Agata Jarecka – wiolonczela

Dominik Połoński – wiolonczela

Elżbieta Mrożek-Loska – altówka

Kamil Babka – altówka

Marek Romanowski – kontrabas

Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych, studentów i absolwentów akademii muzycznych. Koszt czynnego uczestnictwa w kursie wynosi 1400 zł. Koszt biernego uczestnictwa – 600 zł. Karta zgłoszenia oraz regulamin Kursu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia im. Jadwigi Kaliszewskiej: www.stowarzyszeniekaliszewskiej.pl

Kontakt: [email protected];